Colofon

Dit bordspel is, op basis van een initiëel idee van Martijn Wieling, ontwikkeld door promovendi Raoul Buurke, Hedwig Sekeres en Lourens Visser vanuit Speech Lab Groningen (Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen). Het grafisch ontwerp en het drukken van het spel is verzorgd door Wink Games (Lidi Schilders). De website bij het spel is ontwikkeld door Oscar Zwagers. We hebben de hulp ingeschakeld van een groot aantal (groepen van) wetenschappers en streektaalsprekers bij het ontwikkelen van de vragen. De productie van het spel (in een oplage van 500 exemplaren) is daarnaast financieel mogelijk gemaakt door verschillende partijen. Hieronder proberen we daarom iedereen te noemen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit bordspel. Indien we onverhoopt iemand hebben vergeten, dan spijt ons dat zeer. Uiteraard kunnen we diegene dan alsnog toevoegen aan de colofon op onze website.

Streektaalstrijd is financieel mogelijk gemaakt door:

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW – pilotfonds Gewaardeerd!), Stichting Nederlandse Dialecten (SND), Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen – Jantina Tammes School of Digital Society, Technology, and AI (financiering van de online component van het spel), Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC), Provinsje Fryslân, Provincie Overijssel, Provincie Groningen, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Raod veur ’t Limburgs, en Huus van de Taol.

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (o.a.):

Defne Abur, Vânia de Aguiar, Martijn Bartelds, Floor van den Berg, Jelle Brouwer, Andreas van Cranenburgh, Joana Duarte, Janet Fuller, Dicky Gilbers, Evelien de Graaf, Wilbert Heeringa, Penny Heisterkamp, Jack Hoeksema, Nikki Hoekzema, Sil Hooijsma, Jidde Jacobi, Nelleke Jansen, Goffe Jensma, Roel Jonkers, Merel Keijzer, Remco Knooihuizen, Dörte de Kok, Hanneke Loerts, Maria Mazzoli, Marije Michel, Gertjan van Noord, Rik van Noord, Mara van der Ploeg, Alice Pomstra, Srjdan Popov, Teja Rebernik, Adrià Rofes, Janine Rook, Iris Schepers, Daan van Soeren, Silvia Stopponi, Janine Strandberg, Marjolein Talsma, Thomas Tienkamp, Wytske van der Veen, Wietse de Vries, Gerry Wakker en Martijn Wieling.

Vanuit andere universiteiten en onderzoeksinstituten (o.a.):

Lieke Hendriks (Georg-August-Universität Göttingen), Leonie Cornips (Maastricht University), Mirjam Günther (NHL Stenden), Frans Hinskens (Radboud Universiteit), Roeland van Hout (Radboud Universiteit), Marc van Oostendorp (Radboud Universiteit), Nicoline van der Sijs (Radboud Universiteit), Arjan Sterken (Radboud Universiteit), Veerle Wilms (Radboud Universiteit), Jos Swanenberg (Tilburg University), Anne-Sophie Ghyselen (Universiteit Gent), Veronique De Tier (Universiteit Gent), Leonie Dangremond (Universiteit Utrecht), Hans Van de Velde (Fryske Akademy), Ulrika Klomp (Universiteit van Amsterdam), Ton van de Wijngaard (Huis voor de Kunsten Limburg) en Gunther De Vogelaer (Westfälische Wilhelms-Universität).

Vanuit streektaalorganisaties en -sprekers (o.a.):

Michel Berends, Guus de Block, Marjo Blokker, Jolanda den Boer, Jaap ten Brinke, Bertine Brinkman (van Historische Vereniging Hasselt), Agnes Buijze, Willemijn Buitinga, Richard Burggrave, Rudy Buysrogge, Liesbeth Caron, Sacha Cauwels-Wigan, Jeannette Clemente, Cor Dekkers, Wim Dussel, Anneke Flikweert, Bob Flobbe, Dianne Fraanje, Monique Francken, Z. Gerritsen-Aalfs, Jos van Gessel, Joe Giesbergen, Matty Gordijn Geleijnse, Piet van de Graaf, Leida Grootjans, Steef van de Gruiter, Adrie Hemmink (van Twentehoes), Kees Hoogstrate, Mieneke van der Hulle, Gerard de Jong (van Gemeente Waadhoeke en Bildts Aigene), Lysbeth Jongbloed (van Provinsje Fryslân), Frans van Kampen, Anja Kopmels, Peter Kouijzer, Cees Krottje, Cecilia Kuin, Susanne Kuin, Dorothea Landman, Len van der Maaten, Kees Martens, Aart Jan Martijn, Nils McCloud, Marcel Mol, Miet Ooms, Harold Pijpelink, Marjolein van der Plaats, Erik Pleijte, Jan van der Ploeg, Jantien Polderman, Gerard van Reenen, Rudy Rijckaert, Rosita van Roeyen, Wil Sandee, Imre Schaafsma, Paul Scheele, Adri Scheele, Henk Scholte (van Centrum Groninger Taal en Cultuur), Harrie Scholtmeijer (van Overijsselacademie), Thomas Seelemann, Jan-Willem Slabbekoorn, Jeroen Slager, Jikke Swenne, Amber Tieck (van Huus van de Taol), Janine Tuinder, Plona van Vaardegem, Remco van Veenendaal, Corry Verburg, Rosanne Vermaat, Coby Vermeeren (van Centrum Groninger Taal en Cultuur), Michiel Verschueren, Nynke Vleugels, Johnny van Waterschoot, Benny Weesepoel en Saskia de Werk.

Met speciale dank aan:

Thomas van Halteren voor zijn advies over spelontwerp, spellenwinkel Wirwar in Groningen voor de goede raad, Spellenmaakgilde Groningen voor hun kritische blik en alle andere mensen die geholpen hebben bij het uittesten van verschillende versies van Streektaalstrijd. Daarnaast danken we het Dagblad van het Noorden, de Provinciale Zeeuwse Courant en Omroep Zeeland voor de aandacht die ze hebben geschonken aan de ontwikkeling van dit bordspel.

Citeren

Indien men wil verwijzen naar dit bordspel kan dit als volgt:
Raoul Buurke, Hedwig Sekeres, Lourens Visser en Martijn Wieling (2023). Streektaalstrijd: een strategisch kennisspel over taal en dialect. Dongen: Wink Games.